STK Staré Město

Stanice technické kontroly pro užitkové (nákladní) automobily je umístěna v areálu firmy ZEVOS ve Starém Městě, ulice Luční 1824. Tato provozovna je od roku 2005 držitelem CERTIFIKÁTU systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2001. V této STK se provádějí kontroly nákladních vozidel o jejich největší technicky přípustné hmotnosti nad 3 500 kg. Ve stejném areálu, v těsné blízkosti STK, je vybudována i stanice měření emisí pro nákladní automobily.

Rozsah kontrol:

- Pravidelné technické prohlídky

- Opakované technické prohlídky

- Evidenční kontroly

- Technické prohlídky před schválením technické způsobilosti vozidla

- vozidlo dovezené ze zahraničí

- jednotlivě vyrobená vozidla – stavby

- přestavby vozidel

- Technické prohlídky před registrací vozidla

- Technické prohlídky na žádost zákazníka

 

Kategorie vozidel, na kterých tato STK provádí kontroly:

 

Kategorie vozidel M
M2 – vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg
M3 - vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg

 

Kategorie vozidel N
N2 – vozidlo, jehož největší přístupná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg
N3 – vozidlo, jehož největší přístupná hmotnost převyšuje 12 000 kg

 

Kategorie vozidel O
O1 – přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg
O2 – přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg
O3 – přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 10 000 kg
O4 – přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg
OT1 – přípojná vozidla traktoru jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 1 500 kg
OT2 – přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 1 500 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg
OT3 – přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 6 000 kg
OT4 – přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 6 000 kg

 

Kategorie vozidel T
Traktory zemědělské nebo lesnické

 

Kategorie vozidel S
Ss – pracovní stroj samojízdný je zvláštní vozidlo s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroj samojízdný není zpravidla určen pro přepravní činnost
SP – pracovní stroj přípojný je zvláštní vozidlo bez vlastního zdroje pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroj přípojný se připojuje k tažnému motorovému vozidlu, které je přizpůsobené pro jeho připojení. Pracovní stroj přípojný není určený zpravidla pro přepravní činnost.